Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zakrzewo
http://bip.zakrzewo.com.pl

Wykaz spraw

Nadanie dziecku nazwiska męża matki

Jednostka prowadząca:

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty:

 

  • dowody osobiste małżonków (do wglądu)
  • osobista zgoda dziecka, które ukończyło 13 lat oraz jego dokument tożsamości (do wglądu)

Miejsce złożenia dokumentów:

 

Urząd Stanu Cywilnego

Opłaty:

 

nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia:

 

od ręki

Podstawa prawna:

 

art. 90 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2017.682 j.t.)

Tryb odwoławczy:

 

nie przysługuje

Inne informacje:

 

Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zakrzewie  przy ul. Leśnej 1, telefon 54 2720 933.