Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zakrzewo
http://bip.zakrzewo.com.pl

Wykaz spraw

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Jednostka prowadząca:

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty:

 

·         dowód osobisty (do wglądu)

·         wniosek

·         dokument stanowiący podstawę do sprostowania, określony przez pracownika USC

·         oryginał dowodu wpłaty

Miejsce złożenia dokumentów:

 

Urząd Stanu Cywilnego

Opłaty:

 

za wydanie odpisu zupełnego aktu: 39,00 zł.

na konto:

Urząd Gminy Zakrzewo

Nr  66 9537 0000 0060 0125 2000 0028

Termin i sposób załatwienia:

 

do miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy. 

Podstawa prawna:

 

art. 35 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016.2064 t.j.).

Tryb odwoławczy:

 

Nie przysługuje

Inne informacje:

 

Sprawy te załatwia się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zakrzewie  przy ul. Leśnej 1, telefon 54 2720 933.