Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zakrzewo
http://bip.zakrzewo.com.pl

Wykaz spraw

Zmiana imienia dziecka

Jednostka prowadząca:

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty:

 

  • dowody osobiste rodziców (do wglądu)

Miejsce złożenia dokumentów:

 

Urząd Stanu Cywilnego

Opłaty:

 

opłata skarbowa: 11 zł.

na konto:

Urząd Gminy Zakrzewo

Nr  66 9537 0000 0060 0125 2000 0028

Termin i sposób załatwienia:

 

od ręki

Podstawa prawna:

 

art. 70 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016.2064 t.j.).

Tryb odwoławczy:

 

nie przysługuje

Inne informacje:

 

Oświadczenie o zmianie imienia dziecka składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zakrzewie  przy    ul. Leśnej 1, telefon 54 2720 933.