Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zakrzewo
http://bip.zakrzewo.com.pl

Wykaz spraw

Wznowienie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodaczej

Jednostka prowadząca:

Stanowisko ds. wojskowo-obronnych, działalności gospodarczej i promocji gminy

Wymagane dokumenty:

Wniosek CEIDG-1
Dowód tożsamości (celem okazania)

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy

Opłaty:

nie podlega opłacie

Termin i sposób załatwienia:

niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego wniosku

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencjii Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji  dla Przedsiębiorcy(Dz.U. z 2018 r. poz. 647),

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r.Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646)

Formularze i załączniki:

ceidg1_20180424.pdf [pdf, 331.58 KB]
instrukcjaceidg_2018_04_27.pdf [pdf, 393.77 KB]