Urząd Gminy Zakrzewo

Stanowiska

Artur Nenczak

Wójt Gminy Zakrzewo

Ewa Milewska

Skarbnik Gminy

Jan Bąk

Sekretarz Gminy, Zastępca Wójta

Marzena Kotas

Kierownik USC

Mariola Banaszkiewicz

Inspektor ds. komunalnych i gospodarowania nieruchomościami

Przemysław Skowroński

Inspektor ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska

Michał Ziemiński

Inspektor ds. rolnictwa i zagospodarowania przestrzennego

Ryszard Sikorski

Inspektor ds. wodociągowo - kanalizacyjnych

Roman Ćwikliński

Inspektor ds. wojskowo - obronnych, działalności gospodarczej i promocji gminy

Mirosława Golenia

Inspektor ds. ksiegowosci budżetowej

Karolina Chabas-Merke

Inspektor ds wynagrodzeń i ksiegowosci podatkowej

Małgorzata Rybacka

Inspektor ds. wymiaru podatków

Barbara Głowacka

Inspektor ds. ksiegowosci podatków

Katarzyna Matuszewska

Podinspektor ds. obsługi kasy

Aneta Stempińska

Podinspektor ds. rozliczeń za wodę, ścieki i odpady komunalne

Monika Sicińska - Podobieńska

Inspektor ds. kadr i oświaty

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 marca 2008 07:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Roman Ćwikliński
Ilość wyświetleń: 21650
06 grudnia 2018 11:13 Roman Ćwikliński - Usunięcie stanowiska: Inspektor ds. organizacyjnych, obsługi rady i jednostek pomocniczych.
17 kwietnia 2018 13:19 Urszula Skrzypińska - Dodanie stanowiska: Inspektor ds. kadr i oświaty.
28 marca 2018 09:35 Roman Ćwikliński - Zmiana danych stanowiska: Kierownik USC .
Realizacja: IDcom.pl