Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zakrzewo
http://bip.zakrzewo.com.pl

Stanowiska

Artur Nenczak

Wójt Gminy Zakrzewo

Jan Bąk

Sekretarz Gminy, Zastępca Wójta

Karolina Chabas-Merke

Skarbnik Gminy

Marzena Kotas

Kierownik USC

Mariola Banaszkiewicz

Inspektor ds. komunalnych i gospodarowania nieruchomościami

Przemysław Skowroński

Inspektor ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska

Michał Ziemiński

Inspektor ds. rolnictwa i zagospodarowania przestrzennego

Ryszard Sikorski

Inspektor ds. wodociągowo - kanalizacyjnych

Roman Ćwikliński

Inspektor ds. wojskowo - obronnych, działalności gospodarczej i promocji gminy

Mirosława Golenia

Inspektor ds. ksiegowosci budżetowej

Małgorzata Rybacka

Inspektor ds. wymiaru podatków

Barbara Głowacka

Inspektor ds. ksiegowosci podatków

Katarzyna Matuszewska

Podinspektor ds. obsługi kasy

Aneta Stempińska

Inspektor ds. wynagrodzeń i księgowości podatkowej

Monika Sicińska - Podobieńska

Inspektor ds. kadr i oświaty

Mariusz Mistera

Podinspektor ds. rozliczeń za wodę, ścieki i odpady komunalne