Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zakrzewo
http://bip.zakrzewo.com.pl

Stanowiska

Artur Nenczak

Wójt Gminy Zakrzewo

Ewa Milewska

Skarbnik Gminy

Jan Bąk

Sekretarz Gminy, Zastępca Wójta

Marzena Kotas

Kierownik USC

Mariola Banaszkiewicz

Inspektor ds. komunalnych i gospodarowania nieruchomościami

Przemysław Skowroński

Inspektor ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska

Michał Ziemiński

Inspektor ds. rolnictwa i zagospodarowania przestrzennego

Ryszard Sikorski

Inspektor ds. wodociągowo - kanalizacyjnych

Roman Ćwikliński

Inspektor ds. wojskowo - obronnych, działalności gospodarczej i promocji gminy

Mirosława Golenia

Inspektor ds. ksiegowosci budżetowej

Karolina Chabas-Merke

Inspektor ds wynagrodzeń i ksiegowosci podatkowej

Małgorzata Rybacka

Inspektor ds. wymiaru podatków

Barbara Głowacka

Inspektor ds. ksiegowosci podatków

Katarzyna Matuszewska

Podinspektor ds. obsługi kasy

Aneta Stempińska

Podinspektor ds. rozliczeń za wodę, ścieki i odpady komunalne

Monika Sicińska - Podobieńska

Inspektor ds. kadr i oświaty