Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zakrzewo
http://bip.zakrzewo.com.pl

Statystyki

Oświadczenia majątkowe: rok 2010 3475
Oświadczenia majątkowe: rok 2008 3422
Regulaminy: Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 3384
Komunikaty: Obwieszczenie o umorzeniu postępowania celu publicznego ws. budowy budowa... 3278
Wykaz spraw: Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku rolnym przyznawane na wniosek podatnika 3277
Komunikaty: Zarządzenie Nr 2/2009 Wójta Gminy w Zakrzewie z dnia 26 stycznia 2009... 3238
Osoby: Marek Ziemiński 3091
Aktualności: Obwieszczenie celu publicznego - ścieżka pieszo rowerowa Radziejów -... 3028
Struktura urzędu: Referat organizacyjny 2967
Zakładki: B - Decyzje i postanowienia. Wskazania lokalizacyjne. 2943
Oświadczenia majątkowe: rok 2009 2936
Wykaz spraw: Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. 2900
Organy: Rada Gminy 2888
Komunikaty: Wykaz nieruchomości do sprzedaży 2825
Jednostki podległe: Punkt biblioteczny w Siniarzewie 2722
Zakładki: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2703
Oświadczenia majątkowe: rok 2016 2667
Zakładki: Konkurs nr 7 2646
Komunikaty: Obwieszczenie o umorzeniu postępowania celu publicznego ws. budowy masztu... 2630
Aktualności: Informacja 2594
Przetargi: ZARZĄDZENIE NR 15/2009 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 22 kwietnia 2009 r.... 2588
Aktualności: Obwieszczenie 2588
Zakładki: I - Inne dokumenty 2557
Zakładki: A - Wnioski o wydanie decyzji. Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych. Wnioski o ustalenie programu dostowawczego 2535
Komunikaty: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAKRZEWO o uzgodnieniu lokalizacji inwestycji... 2535
Wykaz spraw: Podatek od nieruchomości, rolny, leśny – od osób prawnych 2527
Struktura urzędu: Stanowisko ds. wojskowo-obronnych, działalności gospodarczej i promocji gminy 2517
Komunikaty: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAKRZEWO o uzgodnieniu lokalizacji inwestycji... 2501
Zakładki: Konkurs nr 1 2494
Zakładki: Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Zakrzewo 2482
Osoby: Anna Cerak 2465
Zakładki: E - Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Analizy porealizacyjne. Przeglądy ekologiczne. Raporty o bezpieczeństwie. Dokumentacje mierniczo - geodezyjne. Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi od 2446
Komunikaty: Obwieszczenie o zakończeniu postęp. dla zam. inwest. pod nazwą budowa... 2442
Zakładki: Konkurs nr 2 2426
Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-budowa i remont dróg gminnych... 2406
Zakładki: Rejestr instytucji kultury 2388
Komunikaty: Obwieszczenie o zakończeniu postęp. dla zam. inwest. pod nazwą budowa... 2384
Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2367
Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej... 2330
Zakładki: Plan działania Gminy Zakrzewo 2322
Zakładki: G - Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska 2316
Jednostki pomocnicze: Zakrzewo 2312
Zagospodarowanie przestrzenne: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy... 2311
Zakładki: Konkurs nr 6 2297
Zakładki: Konkurs nr 3 2295
Zakładki: Konkurs nr 5 2290
Zakładki: Konkurs nr 5 2290
Aktualności: Ogłoszenie 2289
Zakładki: D - Polityki, strategie, plany lub programy 2283
Zakładki: C - Projekty: polityk, strategii, planów lub progamów 2281