Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zakrzewo
http://bip.zakrzewo.com.pl

Statystyki

Oświadczenia majątkowe: rok 2006 3534
Oświadczenia majątkowe: rok 2008 3494
Regulaminy: Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 3471
Wykaz spraw: Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku rolnym przyznawane na wniosek podatnika 3315
Komunikaty: Obwieszczenie o umorzeniu postępowania celu publicznego ws. budowy budowa... 3288
Komunikaty: Zarządzenie Nr 2/2009 Wójta Gminy w Zakrzewie z dnia 26 stycznia 2009... 3250
Osoby: Marek Ziemiński 3130
Aktualności: Obwieszczenie celu publicznego - ścieżka pieszo rowerowa Radziejów -... 3040
Struktura urzędu: Referat organizacyjny 3027
Zakładki: B - Decyzje i postanowienia. Wskazania lokalizacyjne. 2983
Oświadczenia majątkowe: rok 2009 2982
Wykaz spraw: Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. 2924
Organy: Rada Gminy 2888
Komunikaty: Wykaz nieruchomości do sprzedaży 2834
Oświadczenia majątkowe: rok 2016 2758
Jednostki podległe: Punkt biblioteczny w Siniarzewie 2753
Zakładki: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2751
Zakładki: Konkurs nr 7 2689
Komunikaty: Obwieszczenie o umorzeniu postępowania celu publicznego ws. budowy masztu... 2640
Aktualności: Informacja 2608
Zakładki: I - Inne dokumenty 2602
Aktualności: Obwieszczenie 2601
Przetargi: ZARZĄDZENIE NR 15/2009 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 22 kwietnia 2009 r.... 2596
Zakładki: A - Wnioski o wydanie decyzji. Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych. Wnioski o ustalenie programu dostowawczego 2567
Wykaz spraw: Podatek od nieruchomości, rolny, leśny – od osób prawnych 2564
Struktura urzędu: Stanowisko ds. wojskowo-obronnych, działalności gospodarczej i promocji gminy 2557
Komunikaty: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAKRZEWO o uzgodnieniu lokalizacji inwestycji... 2545
Zakładki: Konkurs nr 1 2534
Osoby: Anna Cerak 2516
Zakładki: Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Zakrzewo 2515
Komunikaty: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAKRZEWO o uzgodnieniu lokalizacji inwestycji... 2512
Zakładki: E - Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Analizy porealizacyjne. Przeglądy ekologiczne. Raporty o bezpieczeństwie. Dokumentacje mierniczo - geodezyjne. Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi od 2487
Zakładki: Konkurs nr 2 2463
Komunikaty: Obwieszczenie o zakończeniu postęp. dla zam. inwest. pod nazwą budowa... 2451
Zakładki: Rejestr instytucji kultury 2445
Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-budowa i remont dróg gminnych... 2419
Komunikaty: Obwieszczenie o zakończeniu postęp. dla zam. inwest. pod nazwą budowa... 2394
Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2374
Zagospodarowanie przestrzenne: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy... 2372
Jednostki pomocnicze: Zakrzewo 2369
Zakładki: Plan działania Gminy Zakrzewo 2365
Jednostki pomocnicze: Bachorza 2356
Zakładki: G - Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska 2351
Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej... 2337
Zakładki: Konkurs nr 3 2336
Zakładki: Konkurs nr 6 2333
Zakładki: Konkurs nr 5 2330
Zakładki: Konkurs nr 5 2330
Zakładki: D - Polityki, strategie, plany lub programy 2319
Jednostki pomocnicze: Wola Bachorna 2313