Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zakrzewo
http://bip.zakrzewo.com.pl

Statystyki

Przetargi: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z... 3643
Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych... 3622
Aktualności: Obw. o zakończeniu postęp. dla zam. inwest. pod nazwą bud. linii napowietrznej... 3583
Wykaz spraw: Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku rolnym przyznawane na wniosek podatnika 3523
Komunikaty: Obwieszczenie o umorzeniu postępowania celu publicznego ws. budowy budowa... 3361
Osoby: Marek Ziemiński 3358
Komunikaty: Zarządzenie Nr 2/2009 Wójta Gminy w Zakrzewie z dnia 26 stycznia 2009... 3320
Struktura urzędu: Referat organizacyjny 3225
Oświadczenia majątkowe: rok 2009 3156
Oświadczenia majątkowe: rok 2016 3154
Zakładki: B - Decyzje i postanowienia. Wskazania lokalizacyjne. 3130
Aktualności: Obwieszczenie celu publicznego - ścieżka pieszo rowerowa Radziejów -... 3107
Wykaz spraw: Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. 3088
Zakładki: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2901
Komunikaty: Wykaz nieruchomości do sprzedaży 2898
Organy: Rada Gminy 2888
Jednostki podległe: Punkt biblioteczny w Siniarzewie 2877
Zakładki: Konkurs nr 7 2855
Osoby: Anna Cerak 2756
Wykaz spraw: Podatek od nieruchomości, rolny, leśny – od osób prawnych 2743
Zakładki: I - Inne dokumenty 2742
Zakładki: A - Wnioski o wydanie decyzji. Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych. Wnioski o ustalenie programu dostowawczego 2740
Komunikaty: Obwieszczenie o umorzeniu postępowania celu publicznego ws. budowy masztu... 2713
Struktura urzędu: Stanowisko ds. wojskowo-obronnych, działalności gospodarczej i promocji gminy 2702
Aktualności: Informacja 2688
Oświadczenia majątkowe: rok 2017 2683
Zakładki: Konkurs nr 1 2675
Aktualności: Obwieszczenie 2665
Jednostki pomocnicze: Bachorza 2664
Zakładki: Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Zakrzewo 2649
Zakładki: E - Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Analizy porealizacyjne. Przeglądy ekologiczne. Raporty o bezpieczeństwie. Dokumentacje mierniczo - geodezyjne. Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi od 2642
Przetargi: ZARZĄDZENIE NR 15/2009 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 22 kwietnia 2009 r.... 2637
Zakładki: Rejestr instytucji kultury 2632
Jednostki pomocnicze: Zakrzewo 2614
Komunikaty: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAKRZEWO o uzgodnieniu lokalizacji inwestycji... 2609
Zakładki: Konkurs nr 2 2605
Zagospodarowanie przestrzenne: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy... 2600
Komunikaty: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAKRZEWO o uzgodnieniu lokalizacji inwestycji... 2579
Osoby: Wiesław Szczepański 2555
Zakładki: Plan działania Gminy Zakrzewo 2534
Zakładki: Konkurs nr 3 2503
Jednostki pomocnicze: Wola Bachorna 2503
Komunikaty: Obwieszczenie o zakończeniu postęp. dla zam. inwest. pod nazwą budowa... 2495
Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-budowa i remont dróg gminnych... 2489
Jednostki pomocnicze: Siniarzewo 2487
Zakładki: Konkurs nr 5 2479
Zakładki: Konkurs nr 5 2479
Zakładki: Konkurs nr 6 2471
Zakładki: G - Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska 2466
Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2458