Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zakrzewo
http://bip.zakrzewo.com.pl

Statystyki

Oświadczenia majątkowe: rok 2008 3574
Regulaminy: Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 3557
Aktualności: Obw. o zakończeniu postęp. dla zam. inwest. pod nazwą bud. linii napowietrznej... 3548
Wykaz spraw: Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku rolnym przyznawane na wniosek podatnika 3380
Komunikaty: Obwieszczenie o umorzeniu postępowania celu publicznego ws. budowy budowa... 3302
Komunikaty: Zarządzenie Nr 2/2009 Wójta Gminy w Zakrzewie z dnia 26 stycznia 2009... 3266
Osoby: Marek Ziemiński 3232
Struktura urzędu: Referat organizacyjny 3089
Aktualności: Obwieszczenie celu publicznego - ścieżka pieszo rowerowa Radziejów -... 3059
Oświadczenia majątkowe: rok 2009 3040
Zakładki: B - Decyzje i postanowienia. Wskazania lokalizacyjne. 3023
Wykaz spraw: Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. 2990
Oświadczenia majątkowe: rok 2016 2937
Organy: Rada Gminy 2888
Komunikaty: Wykaz nieruchomości do sprzedaży 2845
Zakładki: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2795
Jednostki podległe: Punkt biblioteczny w Siniarzewie 2782
Zakładki: Konkurs nr 7 2734
Komunikaty: Obwieszczenie o umorzeniu postępowania celu publicznego ws. budowy masztu... 2650
Zakładki: I - Inne dokumenty 2647
Aktualności: Informacja 2622
Zakładki: A - Wnioski o wydanie decyzji. Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych. Wnioski o ustalenie programu dostowawczego 2622
Osoby: Anna Cerak 2615
Aktualności: Obwieszczenie 2612
Wykaz spraw: Podatek od nieruchomości, rolny, leśny – od osób prawnych 2611
Struktura urzędu: Stanowisko ds. wojskowo-obronnych, działalności gospodarczej i promocji gminy 2608
Przetargi: ZARZĄDZENIE NR 15/2009 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 22 kwietnia 2009 r.... 2606
Zakładki: Konkurs nr 1 2574
Komunikaty: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAKRZEWO o uzgodnieniu lokalizacji inwestycji... 2563
Zakładki: Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Zakrzewo 2557
Zakładki: E - Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Analizy porealizacyjne. Przeglądy ekologiczne. Raporty o bezpieczeństwie. Dokumentacje mierniczo - geodezyjne. Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi od 2533
Komunikaty: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAKRZEWO o uzgodnieniu lokalizacji inwestycji... 2522
Zakładki: Konkurs nr 2 2507
Zakładki: Rejestr instytucji kultury 2498
Zagospodarowanie przestrzenne: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy... 2462
Komunikaty: Obwieszczenie o zakończeniu postęp. dla zam. inwest. pod nazwą budowa... 2459
Jednostki pomocnicze: Bachorza 2446
Jednostki pomocnicze: Zakrzewo 2441
Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-budowa i remont dróg gminnych... 2431
Zakładki: Plan działania Gminy Zakrzewo 2408
Komunikaty: Obwieszczenie o zakończeniu postęp. dla zam. inwest. pod nazwą budowa... 2406
Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2391
Zakładki: G - Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska 2389
Zakładki: Konkurs nr 3 2380
Zakładki: Konkurs nr 6 2377
Zakładki: Konkurs nr 5 2373
Zakładki: Konkurs nr 5 2373
Jednostki pomocnicze: Wola Bachorna 2368
Zakładki: D - Polityki, strategie, plany lub programy 2360
Zakładki: C - Projekty: polityk, strategii, planów lub progamów 2351