Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zakrzewo
http://bip.zakrzewo.com.pl

Statystyki

Dane główne 478237
Osoby: 134262
Rejestr zmian 125007
Statystyka 44657
Organy: Rada Gminy 43668
Stanowiska 20439
Wykaz spraw: Zaświadczenia o pracy w gospodarstwach rolnych 19630
Dane główne 17598
Wykaz spraw 14371
Zakładki: Gospodarka odpadami komunalnymi 12395
Organy: Wójt 12284
Jednostki pomocnicze: Sołectwa 9946
Redakcja biuletynu 8688
Jednostki podległe: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie 8624
Jednostki podległe: Oświata 8224
Jednostki podległe: Dom Kultury w Zakrzewie 7993
Jednostki podległe: Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie 7967
Struktura urzędu: Referaty 7929
Jednostki podległe: Pomoc społeczna 7301
Struktura urzędu: Samodzielne stanowiska 7013
Jednostki podległe: Instytucje kultury 6773
Oświadczenia majątkowe: rok 2014 6467
Struktura urzędu: Urząd Stanu Cywilnego 6081
Przetargi: Przetarg nieograniczony - ubezpieczenie mienia jednostek organizacyjnych... 5830
Jednostki podległe: Centrum Usług Oświatowych w Zakrzewie 5675
Jednostki podległe: Zespół Szkół w Zakrzewie 5106
Oświadczenia majątkowe: rok 2015 4832
Struktura urzędu: Referat finansowy 4732
Jednostki podległe: Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie 4682
Oświadczenia majątkowe: rok 2011 4444
Komunikaty: Obwieszczenie ws. uzgodnienia protokółu wraz z propozycją porozumienia... 4115
Oświadczenia majątkowe: rok 2013 4101
Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa drogi gminnej... 4073
Oświadczenia majątkowe: rok 2012 3977
Komunikaty: Obwieszczenie o uzgodnieniu - budowia stacji bazowej telefonii komórkowej... 3911
Wykaz spraw: Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - od osób fizycznych 3896
Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ SALI GIMANSTYCZNEJ... 3874
Oświadczenia majątkowe: rok 2007 3836
Regulaminy: Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 3826
Przetargi: Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową dworca PKS na bibliotekę... 3812
Oświadczenia majątkowe: rok 2010 3805
Komunikaty: Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo o wszczęciu postępowania wydania decyzji... 3777
Oświadczenia majątkowe: rok 2006 3744
Komunikaty: Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego -międzygminna ścieżka... 3742
Oświadczenia majątkowe: rok 2008 3739
Komunikaty: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAKRZEWO o wszczęciu postępowania dla zamierzenia... 3725
Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - kanalizacja sanitarna Zakrzewo... 3708
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu na lekki olej opałowy 3693
Aktualności: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAKRZEWO o zakończeniu postępowania dla zamierzenia... 3665