Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zakrzewo
http://bip.zakrzewo.com.pl

Statystyki

Dane główne 328873
Osoby: 134262
Rejestr zmian 85888
Organy: Rada Gminy 32750
Statystyka 31650
Dane główne 17598
Stanowiska 17470
Wykaz spraw: Zaświadczenia o pracy w gospodarstwach rolnych 16588
Wykaz spraw 12187
Zakładki: Gospodarka odpadami komunalnymi 10832
Organy: Wójt 9548
Jednostki pomocnicze: Sołectwa 8836
Jednostki podległe: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie 7513
Jednostki podległe: Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie 7278
Redakcja biuletynu 7267
Jednostki podległe: Oświata 7256
Struktura urzędu: Referaty 6890
Jednostki podległe: Dom Kultury w Zakrzewie 6876
Jednostki podległe: Pomoc społeczna 6450
Struktura urzędu: Samodzielne stanowiska 5903
Jednostki podległe: Instytucje kultury 5856
Oświadczenia majątkowe: rok 2014 5838
Przetargi: Przetarg nieograniczony - ubezpieczenie mienia jednostek organizacyjnych... 5601
Struktura urzędu: Urząd Stanu Cywilnego 5251
Jednostki podległe: Centrum Usług Oświatowych w Zakrzewie 4649
Jednostki podległe: Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie 4151
Oświadczenia majątkowe: rok 2015 4038
Struktura urzędu: Referat finansowy 4032
Komunikaty: Obwieszczenie ws. uzgodnienia protokółu wraz z propozycją porozumienia... 3952
Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa drogi gminnej... 3950
Jednostki podległe: Zespół Szkół w Zakrzewie 3811
Oświadczenia majątkowe: rok 2011 3778
Komunikaty: Obwieszczenie o uzgodnieniu - budowia stacji bazowej telefonii komórkowej... 3756
Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ SALI GIMANSTYCZNEJ... 3721
Przetargi: Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową dworca PKS na bibliotekę... 3701
Komunikaty: Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo o wszczęciu postępowania wydania decyzji... 3672
Komunikaty: Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego -międzygminna ścieżka... 3617
Komunikaty: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAKRZEWO o wszczęciu postępowania dla zamierzenia... 3605
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu na lekki olej opałowy 3569
Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - kanalizacja sanitarna Zakrzewo... 3566
Aktualności: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAKRZEWO o zakończeniu postępowania dla zamierzenia... 3554
Oświadczenia majątkowe: rok 2013 3546
Przetargi: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z... 3540
Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych... 3500
Oświadczenia majątkowe: rok 2012 3460
Aktualności: Obw. o zakończeniu postęp. dla zam. inwest. pod nazwą bud. linii napowietrznej... 3438
Wykaz spraw: Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - od osób fizycznych 3386
Komunikaty: Obwieszczenie o umorzeniu postępowania celu publicznego ws. budowy budowa... 3239
Oświadczenia majątkowe: rok 2007 3235