Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zakrzewo
http://bip.zakrzewo.com.pl

Statystyki

Dane główne 406441
Osoby: 134262
Rejestr zmian 107530
Statystyka 38956
Organy: Rada Gminy 37979
Stanowiska 19409
Wykaz spraw: Zaświadczenia o pracy w gospodarstwach rolnych 18147
Dane główne 17598
Wykaz spraw 13428
Zakładki: Gospodarka odpadami komunalnymi 11647
Organy: Wójt 11039
Jednostki pomocnicze: Sołectwa 9464
Jednostki podległe: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie 8125
Redakcja biuletynu 7988
Jednostki podległe: Oświata 7879
Jednostki podległe: Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie 7685
Struktura urzędu: Referaty 7654
Jednostki podległe: Dom Kultury w Zakrzewie 7431
Jednostki podległe: Pomoc społeczna 7040
Struktura urzędu: Samodzielne stanowiska 6661
Jednostki podległe: Instytucje kultury 6389
Oświadczenia majątkowe: rok 2014 6205
Struktura urzędu: Urząd Stanu Cywilnego 5750
Przetargi: Przetarg nieograniczony - ubezpieczenie mienia jednostek organizacyjnych... 5720
Jednostki podległe: Centrum Usług Oświatowych w Zakrzewie 5279
Oświadczenia majątkowe: rok 2015 4545
Struktura urzędu: Referat finansowy 4453
Jednostki podległe: Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie 4436
Jednostki podległe: Zespół Szkół w Zakrzewie 4343
Oświadczenia majątkowe: rok 2011 4153
Komunikaty: Obwieszczenie ws. uzgodnienia protokółu wraz z propozycją porozumienia... 4041
Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa drogi gminnej... 4004
Oświadczenia majątkowe: rok 2013 3903
Komunikaty: Obwieszczenie o uzgodnieniu - budowia stacji bazowej telefonii komórkowej... 3849
Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ SALI GIMANSTYCZNEJ... 3808
Oświadczenia majątkowe: rok 2012 3784
Przetargi: Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową dworca PKS na bibliotekę... 3760
Komunikaty: Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo o wszczęciu postępowania wydania decyzji... 3730
Komunikaty: Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego -międzygminna ścieżka... 3683
Komunikaty: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAKRZEWO o wszczęciu postępowania dla zamierzenia... 3663
Wykaz spraw: Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - od osób fizycznych 3656
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu na lekki olej opałowy 3642
Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - kanalizacja sanitarna Zakrzewo... 3637
Aktualności: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAKRZEWO o zakończeniu postępowania dla zamierzenia... 3615
Oświadczenia majątkowe: rok 2007 3609
Przetargi: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z... 3600
Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych... 3569
Oświadczenia majątkowe: rok 2010 3536
Aktualności: Obw. o zakończeniu postęp. dla zam. inwest. pod nazwą bud. linii napowietrznej... 3536