Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zakrzewo
http://bip.zakrzewo.com.pl

Statystyki

Dane główne 602342
Rejestr zmian 155186
Osoby: 134262
Statystyka 55968
Organy: Rada Gminy 52274
Stanowiska 22290
Wykaz spraw: Zaświadczenia o pracy w gospodarstwach rolnych 21701
Dane główne 17598
Wykaz spraw 15721
Organy: Wójt 14367
Zakładki: Gospodarka odpadami komunalnymi 13657
Jednostki pomocnicze: Sołectwa 10981
Jednostki podległe: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie 9563
Redakcja biuletynu 9421
Jednostki podległe: Dom Kultury w Zakrzewie 9089
Jednostki podległe: Oświata 8804
Struktura urzędu: Referaty 8568
Jednostki podległe: Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie 8495
Jednostki podległe: Pomoc społeczna 7793
Struktura urzędu: Samodzielne stanowiska 7658
Jednostki podległe: Instytucje kultury 7286
Oświadczenia majątkowe: rok 2014 6918
Struktura urzędu: Urząd Stanu Cywilnego 6637
Jednostki podległe: Centrum Usług Oświatowych w Zakrzewie 6502
Przetargi: Przetarg nieograniczony - ubezpieczenie mienia jednostek organizacyjnych... 6010
Jednostki podległe: Zespół Szkół w Zakrzewie 5895
Oświadczenia majątkowe: rok 2015 5290
Struktura urzędu: Referat finansowy 5118
Jednostki podległe: Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie 5073
Wykaz spraw: Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - od osób fizycznych 5044
Oświadczenia majątkowe: rok 2011 4988
Regulaminy: Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 4811
Oświadczenia majątkowe: rok 2013 4437
Oświadczenia majątkowe: rok 2012 4318
Oświadczenia majątkowe: rok 2007 4258
Komunikaty: Obwieszczenie ws. uzgodnienia protokółu wraz z propozycją porozumienia... 4246
Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa drogi gminnej... 4195
Oświadczenia majątkowe: rok 2010 4194
Oświadczenia majątkowe: rok 2008 4181
Oświadczenia majątkowe: rok 2006 4082
Komunikaty: Obwieszczenie o uzgodnieniu - budowia stacji bazowej telefonii komórkowej... 4022
Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ SALI GIMANSTYCZNEJ... 4022
Przetargi: Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową dworca PKS na bibliotekę... 3934
Wykaz spraw: Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku rolnym przyznawane na wniosek podatnika 3902
Komunikaty: Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo o wszczęciu postępowania wydania decyzji... 3890
Komunikaty: Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego -międzygminna ścieżka... 3870
Komunikaty: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAKRZEWO o wszczęciu postępowania dla zamierzenia... 3850
Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - kanalizacja sanitarna Zakrzewo... 3838
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu na lekki olej opałowy 3810