Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zakrzewo
http://bip.zakrzewo.com.pl

Statystyki

Dane główne 433427
Osoby: 134262
Rejestr zmian 113014
Statystyka 40545
Organy: Rada Gminy 39223
Stanowiska 19734
Wykaz spraw: Zaświadczenia o pracy w gospodarstwach rolnych 18829
Dane główne 17598
Wykaz spraw 13679
Zakładki: Gospodarka odpadami komunalnymi 11832
Organy: Wójt 11410
Jednostki pomocnicze: Sołectwa 9619
Redakcja biuletynu 8345
Jednostki podległe: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie 8282
Jednostki podległe: Oświata 7990
Jednostki podległe: Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie 7786
Struktura urzędu: Referaty 7737
Jednostki podległe: Dom Kultury w Zakrzewie 7639
Jednostki podległe: Pomoc społeczna 7121
Struktura urzędu: Samodzielne stanowiska 6770
Jednostki podległe: Instytucje kultury 6496
Oświadczenia majątkowe: rok 2014 6294
Struktura urzędu: Urząd Stanu Cywilnego 5858
Przetargi: Przetarg nieograniczony - ubezpieczenie mienia jednostek organizacyjnych... 5761
Jednostki podległe: Centrum Usług Oświatowych w Zakrzewie 5418
Oświadczenia majątkowe: rok 2015 4641
Jednostki podległe: Zespół Szkół w Zakrzewie 4621
Struktura urzędu: Referat finansowy 4548
Jednostki podległe: Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie 4528
Oświadczenia majątkowe: rok 2011 4245
Komunikaty: Obwieszczenie ws. uzgodnienia protokółu wraz z propozycją porozumienia... 4052
Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa drogi gminnej... 4016
Oświadczenia majątkowe: rok 2013 3961
Komunikaty: Obwieszczenie o uzgodnieniu - budowia stacji bazowej telefonii komórkowej... 3860
Oświadczenia majątkowe: rok 2012 3849
Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ SALI GIMANSTYCZNEJ... 3823
Przetargi: Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową dworca PKS na bibliotekę... 3775
Komunikaty: Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo o wszczęciu postępowania wydania decyzji... 3740
Wykaz spraw: Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - od osób fizycznych 3732
Komunikaty: Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego -międzygminna ścieżka... 3694
Oświadczenia majątkowe: rok 2007 3687
Komunikaty: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAKRZEWO o wszczęciu postępowania dla zamierzenia... 3671
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu na lekki olej opałowy 3653
Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - kanalizacja sanitarna Zakrzewo... 3651
Aktualności: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAKRZEWO o zakończeniu postępowania dla zamierzenia... 3631
Oświadczenia majątkowe: rok 2010 3619
Przetargi: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z... 3609
Oświadczenia majątkowe: rok 2006 3599
Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych... 3584