Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zakrzewo
http://bip.zakrzewo.com.pl

Statystyki

Dane główne 374486
Osoby: 134262
Rejestr zmian 98301
Organy: Rada Gminy 36220
Statystyka 35881
Stanowiska 18994
Dane główne 17598
Wykaz spraw: Zaświadczenia o pracy w gospodarstwach rolnych 17515
Wykaz spraw 13007
Zakładki: Gospodarka odpadami komunalnymi 11307
Organy: Wójt 10525
Jednostki pomocnicze: Sołectwa 9227
Jednostki podległe: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie 7907
Redakcja biuletynu 7754
Jednostki podległe: Oświata 7715
Jednostki podległe: Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie 7569
Struktura urzędu: Referaty 7481
Jednostki podległe: Dom Kultury w Zakrzewie 7225
Jednostki podległe: Pomoc społeczna 6865
Struktura urzędu: Samodzielne stanowiska 6476
Jednostki podległe: Instytucje kultury 6237
Oświadczenia majątkowe: rok 2014 6078
Przetargi: Przetarg nieograniczony - ubezpieczenie mienia jednostek organizacyjnych... 5680
Struktura urzędu: Urząd Stanu Cywilnego 5556
Jednostki podległe: Centrum Usług Oświatowych w Zakrzewie 5096
Oświadczenia majątkowe: rok 2015 4390
Jednostki podległe: Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie 4336
Struktura urzędu: Referat finansowy 4332
Jednostki podległe: Zespół Szkół w Zakrzewie 4177
Oświadczenia majątkowe: rok 2011 4046
Komunikaty: Obwieszczenie ws. uzgodnienia protokółu wraz z propozycją porozumienia... 4021
Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa drogi gminnej... 3986
Komunikaty: Obwieszczenie o uzgodnieniu - budowia stacji bazowej telefonii komórkowej... 3827
Oświadczenia majątkowe: rok 2013 3806
Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ SALI GIMANSTYCZNEJ... 3789
Przetargi: Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową dworca PKS na bibliotekę... 3740
Komunikaty: Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo o wszczęciu postępowania wydania decyzji... 3707
Oświadczenia majątkowe: rok 2012 3696
Komunikaty: Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego -międzygminna ścieżka... 3658
Komunikaty: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAKRZEWO o wszczęciu postępowania dla zamierzenia... 3639
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu na lekki olej opałowy 3618
Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - kanalizacja sanitarna Zakrzewo... 3612
Aktualności: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAKRZEWO o zakończeniu postępowania dla zamierzenia... 3593
Przetargi: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z... 3579
Wykaz spraw: Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - od osób fizycznych 3554
Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych... 3546
Aktualności: Obw. o zakończeniu postęp. dla zam. inwest. pod nazwą bud. linii napowietrznej... 3515
Oświadczenia majątkowe: rok 2007 3484
Oświadczenia majątkowe: rok 2006 3436