Urząd Gminy Zakrzewo

Samodzielne stanowiska

Stanowisko ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska

Do jego zadań należy w szczególności:
1)opracowywanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz prowadzenie spraw związanych z zadrzewianiem i przeznaczeniem gruntów pod zalesienie,
2)opracowywanie programu zrównoważonego rozwoju ochrony środowiska na terenie gminy,
3)sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska,
4)wymierzanie kar pieniężnych za naruszanie wymagań ochrony środowiska,
5)opracowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
6)prowadzenie spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
7)prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami,
8)prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego,
9)współpraca ze spółkami wodnymi działającymi na terenie gminy,
10)opiniowanie projektów prac geologicznych,
11)budowa, remont i konserwacja punktów świetlnych,
12)bieżące monitorowanie zużycia energii elektrycznej;
13)prowadzenie spraw związanych z oznakowaniem, remontem i utrzymaniem dróg gminnych, parkingów, placów i chodników,
14)organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami, cmentarzami wojennymi i miejscami pamięci,
15)przygotowywanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób,

Stanowiska:

Przemysław Skowroński

Inspektor ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 listopada 2015 10:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Roman Ćwikliński
Ilość wyświetleń: 1105
18 listopada 2015 12:31 (Roman Ćwikliński) - Zmiana danych jednostki.
02 listopada 2015 10:36 (Roman Ćwikliński) - Dodanie stanowiska: Inspektor ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska.
02 listopada 2015 10:32 (Roman Ćwikliński) - Zmiana danych jednostki.
Realizacja: IDcom.pl