Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska

Do jego zadań należy w szczególności:
1)opracowywanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz prowadzenie spraw związanych z zadrzewieniem i przeznaczeniem gruntów pod zalesienie,
2)opracowywanie programu zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska na terenie gminy,
3)sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska,
4)wymierzanie kar pieniężnych za naruszanie wymagań ochrony środowiska,
5)opracowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
6)prowadzenie spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
7)prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami;
8)współpraca ze służbami ochrony roślin w zakresie zwalczania chorób i szkodników w uprawach,
9)współpraca ze służbami weterynaryjnymi w zakresie zwalczania zakaźnych chorób zwierzęcych,
10)realizacja przepisów o ochronie zwierząt,
11)współpraca z ODR, Izbą Rolniczą i instytucjami pracującymi na rzecz rolnictwa, dotyczącymi rozwoju rolnictwa i agroturystyki,
12)współpraca z kołami łowieckimi, posiadającymi tereny łowieckie na obszarze gminy,
13)opracowywanie zezwoleń na uprawę maku i konopi oraz sprawowanie nadzoru nad tymi uprawami,
14)opracowywanie sprawozdań, informacji, analiz, szacunków oraz prowadzenie prac związanych z organizacją spisów rolnych i powszechnych.

Stanowiska

Inspektor ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 listopada 2015 10:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Roman Ćwikliński
Ilość wyświetleń: 1505
09 stycznia 2020 12:08 (Roman Ćwikliński) - Zmiana danych jednostki.
09 stycznia 2020 12:07 (Roman Ćwikliński) - Zmiana danych jednostki.
18 listopada 2015 12:31 (Roman Ćwikliński) - Zmiana danych jednostki.