Urząd Gminy Zakrzewo

Samodzielne stanowiska

Stanowisko ds. rolnictwa i zagospodarowania przestrzennego

Do jego zadań należy w szczególności:
1)prowadzenie spraw związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą,
2)współpraca ze służbami ochrony roślin w zakresie zwalczania chorób i szkodników w uprawach,
3)współpraca ze służbami weterynaryjnymi w zakresie zwalczania zakaźnych chorób zwierzęcych,
4)realizacja przepisów o ochronie zwierząt,
5)współpraca z ODR, Izbą Rolniczą i instytucjami pracującymi na rzecz rolnictwa dotyczącymi rozwoju rolnictwa i agroturystyki,
6)współpraca z kołami łowieckimi posiadającymi tereny łowieckie na obszarze gminy,
7)opracowywanie zezwoleń na uprawę maku i konopi oraz sprawowanie nadzoru nad tymi uprawami,
8)opracowywanie sprawozdań, informacji, analiz, szacunków plonów, spisów kwartalnych w wylosowanych gospodarstwach rolnych, prowadzenie prac związanych z organizacją spisów rolnych i powszechnych,
9)opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
10)prowadzenie spraw zmierzających do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planów zagospodarowania przestrzennego,
11)wydawanie zaświadczeń, wyrysów i wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego,
12)prowadzenie ewidencji nieruchomości oraz przyznawanie im numerów porządkowych,

Stanowiska:

Michał Ziemiński

Inspektor ds rolnictwa i zagospodarowania przestrzennego

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 listopada 2015 10:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Roman Ćwikliński
Ilość wyświetleń: 1076
18 listopada 2015 12:36 (Roman Ćwikliński) - Zmiana danych jednostki.
02 listopada 2015 10:35 (Roman Ćwikliński) - Dodanie stanowiska: Inspektor ds rolnictwa i zagospodarowania przestrzennego.
02 listopada 2015 10:32 (Roman Ćwikliński) - Zmiana danych jednostki.
Realizacja: IDcom.pl