Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zakrzewo
http://bip.zakrzewo.com.pl

Samodzielne stanowiska

Urząd Stanu Cywilnego
Stanowisko ds. wojskowo-obronnych, działalności gospodarczej i promocji gminy
Stanowisko ds. wodociągowo - kanalizacyjnych
Stanowisko ds.komunalnych i gospodarowania nieruchomościami
Stanowisko ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska
Stanowisko ds. rolnictwa i zagospodarowania przestrzennego