Aktualności

Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kiwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 kwietnia 2016 08:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Urszula Skrzypińska
Ilość wyświetleń: 591
18 kwietnia 2016 08:19 (Urszula Skrzypińska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)