Aktualności

Obw. o zakończeniu postęp. dla zam. inwest. pod nazwą bud. linii napowietrznej SN-15kV i słupowej stacji transformatorowej 15/04kV w obrebie Seroczki i wym. słupa nn na dz.nr ew.19 w obr. Zakrzewo

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 października 2008 11:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Banaszkiewicz
Ilość wyświetleń: 3744
27 października 2008 11:21 (Mariola Banaszkiewicz) - Zmiana treści dokumnetu.
27 października 2008 11:20 (Mariola Banaszkiewicz) - Zmiana treści dokumnetu.
27 października 2008 11:19 (Mariola Banaszkiewicz) - Zmiana treści dokumnetu.