Statut Gminy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Statutu Gminy Zakrzewo

U c h w a ł a Nr IV/ 33/ 2003 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 14 lutego 2003 roku w sprawie : Statutu Gminy Zakrzewo Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1 , art.22 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 z późn. zm. / Rada Gminy Zakrzewo uchwala S T A T U T G M I N Y Z A K R Z E W O Rozdział...

Statutu Gminy Zakrzewo

U c h w a ł a Nr IV/ 33/ 2003 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 14 lutego 2003 roku w sprawie : Statutu Gminy Zakrzewo Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1 , art.22 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 z późn. zm. / Rada Gminy Zakrzewo uchwala S T A T U T G M I N Y Z A K R Z E W O ...