Regulaminy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Regulamin organizacyjny

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y URZĘDU GMINY w Zakrzewie Rozdział I Postanowienia ogólne § 1 Urząd Gminy jest jednostką organizacyjną przy pomocy, której Wójt Gminy Zakrzewo jako organ wykonawczy Gminy wykonuje swoje zadania. § 2 Siedzibą Urzędu Gminy jest miejscowośÄ� Zakrzewo. § 3 1.Regulamin...

Regulamin organizacyjny

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y URZĘDU GMINY w Zakrzewie Rozdział I Postanowienia ogólne § 1 Urząd Gminy jest jednostką organizacyjną przy pomocy, której Wójt Gminy Zakrzewo jako organ wykonawczy Gminy wykonuje swoje zadania. § 2 Siedzibą Urzędu Gminy jest miejscowośÄ� Zakrzewo. § 3 1.Regulamin...