Przedmiot działalności i kompetencje (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Kompetencje Przewodniczącego RG

Przewodniczący Rady 1.Organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady. 2.Przygotowuje i zwołuje Sesje. 3.Przygotowanie sesji obejmuje : 1/ ustalenie porządku obrad , 2/ ustalenie czasu i miejsca obrad , 3/ zapewnienie dostarczenia radnym materiałów , w tym projektów uchwał , dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad. 4/...