Urząd Gminy Zakrzewo

Przedmiot działalności i kompetencje zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Kompetencje Przewodniczącego RG

Przedmiot działalności i kompetencje

Przewodniczący Rady 1.Organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady. 2.Przygotowuje i zwołuje Sesje. 3.Przygotowanie sesji obejmuje : 1/ ustalenie porządku obrad , 2/ ustalenie czasu i miejsca obrad , 3/ zapewnienie dostarczenia radnym...

czytaj więcej o Kompetencje Przewodniczącego RG »

Przedmiot działania i kompetencje

Przedmiot działalności i kompetencje

Podstawowe zadania Wójta. Wójt Gminy jest organem wykonanwczym Gminy realizującym akty woli organu stanowiącego. Do podstawowych uprawnień i obowiązków Wójta Gminy należą zadania w zakresie : 1.Spraw personalnych związanych z funkcjonowaniem...

czytaj więcej o Przedmiot działania i kompetencje »

Zadania i uprawnienia

Przedmiot działalności i kompetencje

Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości Rady należy: 1.Uchwalenie statutu Gminy, statutów jednostek pomocniczych oraz statutów ...

czytaj więcej o Zadania i uprawnienia »

Realizacja: IDcom.pl