Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół z dn. 7.06.2005r

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 7 czerwca 2005 r. Porządek posiedzenia : 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2....

Protokół z dn. 7.06.2005r

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 7 czerwca 2005 r. Porządek posiedzenia : 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2....

Protokół z dn. 20.07.2005r

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji ds Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 20 lipca 2005 r. Porządek posiedzenia: 1.Stan remontów w szkołach. 2.Zapoznanie z arkuszami organizacji pracy szkół na rok szkolny 2005/2006. Ad.1. Informacji o stanie remontów w szkołach udzielił Jan Bąk – Kierownik...

Protokół z dn.7.06.2005r

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 7 czerwca 2005 r. Porządek posiedzenia : 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2....

Protokół z dn. 7.06.2005r

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 7 czerwca 2005 r. Porządek posiedzenia : 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2....

Protokół z dn.18.04.2005r

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 18.04.2005 r. Porządek obrad: 1.Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2.Omówienie sprawozdania...

Protokół z dn. 16.10.2004 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16 .10. 2004 r. Porządek obrad: 1.Rozliczenie inwestycji oddanych do użytku w 2004...

Protokół z dn. 16.08.2004r

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16 sierpnia 2004 roku. Porządek obrad: 1. Zwiedzanie oczyszczalni ścieków i szkół....

Protokół z dn. 15.06.2004r

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów oraz Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 15 czerwca 2004 roku. Porządek obrad: 1.Omówienie zmian do budżetu związanych z budową...

Protokół z dn. 14.03.2005 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 14.03.2005 r. Porządek obrad: 1.Omówienie zmian do budżetu na 2005 rok 2.Omówienie...