Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy (2006)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół z dn. 7.06.2006r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 7.06.2006r. Porządek posiedzenia: 1.Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2.Przyjęcie...

Protokół z dn. 7.06.2006r

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 7.06.2006r. Porządek posiedzenia: 1.Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2.Przyjęcie...

Protokół z dn. 7.06.2006r

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 7.06.2006r. Porządek posiedzenia: 1.Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2.Przyjęcie...

Protokól z dn. 7.06.2006r

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 7.06.2006r. Porządek posiedzenia: 1.Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2.Przyjęcie...

Protokół z dn. 10,11.04.2006r

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 10.04.2006r. Porządek obrad : 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie...

Protokół z dn. 22.03.2006r

Kontrola przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną w dziale księgowość w dniu 22 marca 2006 r. Komisja rozpoczęła kontrolę o godz. 9 30. Tematem kontroli było zużycie energii elektrycznej w latach 2004 i 2005 1) w szkołach, UG, bibliotece 2) oświetlenia ulicznego 1) PSP Sędzin PSP Siniarzewo PSP Zakrzewo Gimnazjum 2004r...

Protokół z dn. 16.03.2006r

P R O T O K Ó Ł z kontroli przeprowadzonej w referacie finansowym w dniu 16 marca 2006 roku Kontrolę rozpoczęto o godz. 9 00. Tematem kontroli było sprawdzenie faktur za dostawę żużla i kruszywa wapiennego (kamienia) w roku 2005. 1)Faktura nr 66/05 z dnia 20.04.05 na kwotę 3473,82 zł Zapłacono przelewem dnia 26.04.05r . Podpis...

Protokół z dn. 14.03.2006r

Kontrola przeprowadzona w GOPS w dniu 14 marca 2006r Przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną na podstawie zlecenia Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Barbary Woźniak jako wykonanie ustawy o samorządzie terytorialnym i uchwały RG w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2005. Komisja rozpoczęła pracę o godz. 9 00 i kontrolowała zadania własne...

Protokół z dn. 10.03.2006 r

Kontrola w dziale „Zamówienia Publiczne w Urzędzie Gminy Zakrzewo w dniu 10 marca 2006 r. Przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną na podstawie zlecenia Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Pani Barbary Woźniak jako wykonanie ustawy o samorządzie terytorialnym i uchwały RG w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2005. Skład Komisji: -...

Protokół z dn. 10,11.04.2006r

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 10.04.2006r. Porządek obrad : 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie...