Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy (2007)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół z dn. 23.10.2007 r

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 23 października 2007 roku. Porządek obrad: 1.Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2....

Protokół z dn. 19.07.2007r

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Przestrzegania Prawa Porządku Publicznego i Samorządów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 19.07.2007r Porządek obrad: 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 3. Omówienie...

Protokół z dn. 19.06.2007

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 19 czerwca 2007 roku. Porządek obrad: 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie...

Protokół z dn. 23.10.2007r

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 23 października 2007 roku. Porządek obrad: 1.Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2....

Protokół z dn . 19.07.2007r

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Przestrzegania Prawa Porządku Publicznego i Samorządów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 19.07.2007r Porządek obrad: 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 3. Omówienie...

Protokół z dn. 19.06.07

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 19 czerwca 2007 roku. Porządek obrad: 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie...

Protokół z dn. 23.10.2007r

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 23 października 2007 roku. Porządek obrad: 1.Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2....

Prottokół z dn. 19.07.2007r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Przestrzegania Prawa Porządku Publicznego i Samorządów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 19.07.2007r Porządek obrad: 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 3. Omówienie...

Protokół z dn. 19.06.2007r

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 19 czerwca 2007 roku. Porządek obrad: 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie...

Protokół z dn. 23.10.2007r

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 23 października 2007 roku. Porządek obrad: 1.Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2....