Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokól z dn. 18,19.12.2007

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniach 18 i 19 grudnia 2007 roku. Porządek obrad: 1.Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2....

Protokól z dn. 28.11.2007

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 28 listopada 2007 roku. Porządek obrad: 1.Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie...

Protokól z dn. 28.11.2007

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 28 listopada 2007 roku. Porządek obrad: 1.Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie...

Protokół z dn. 28.11.2007

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 28 listopada 2007 roku. Porządek obrad: 1.Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie...

Protokół z dn. 28.11.2007

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 28 listopada 2007 roku. Porządek obrad: 1.Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie...