Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół z dn. 4.11.2005r

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 4 listopada 2005 r. Porządek posiedzenia : 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie...

Protokół z dn. 25.11.2005r

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 25 listopada 2005 r. Porządek posiedzenia : 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie...

Protokół z dn. 25.11.2005r

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 25 listopada 2005 r. Porządek posiedzenia : 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie...

Protokół z dn. 7.10.2005r

Protokół Komisji ds. Rolnictwa , Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów z posiedzenia odbytego w dniu 7. 10. 2005r. Porządek obrad: 1. Ustalenie wskaźników do projektu budżetu na 2006 rok. 2. Sprawy różne . 3. Wnioski i zapytania. Ad.1. Wójt poinformował, że Ministerstwo Finansów do chwili obecnej nie podało jeszcze wysokości...

Protokół z dn. 7.06.2005r

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 7 czerwca 2005 r. Porządek posiedzenia : 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2....

Protokół z dn. 7.06.2005r

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 7 czerwca 2005 r. Porządek posiedzenia : 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2....

Protokół z dn. 20.07.2005r

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji ds Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 20 lipca 2005 r. Porządek posiedzenia: 1.Stan remontów w szkołach. 2.Zapoznanie z arkuszami organizacji pracy szkół na rok szkolny 2005/2006. Ad.1. Informacji o stanie remontów w szkołach udzielił Jan Bąk – Kierownik...

Protokół z dn.7.06.2005r

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 7 czerwca 2005 r. Porządek posiedzenia : 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2....

Protokół z dn. 7.06.2005r

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 7 czerwca 2005 r. Porządek posiedzenia : 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2....

Protokół z dn.18.04.2005r

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 18.04.2005 r. Porządek obrad: 1.Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2.Omówienie sprawozdania...