Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół z dn. 18.04.2005 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 18.04.2005 r. Porządek obrad: 1.Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2.Omówienie sprawozdania...

Protokół z dn. 14.03.2005r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 14.03.2005 r. Porządek obrad: 1.Omówienie zmian do budżetu na 2005 rok 2.Omówienie...

Protokół z dn. 14,15.12 2004 r

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 14.12.2004 r. Porządek obrad: 1.Omówienie projektu budżetu na 2005 rok. 2.Omówienie...

Protokół z dn.24.11.2004 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 24.11.2004 r. Porządek obrad: 1.Omówienie i zaopiniowanie stawek podatkowych na 2005...

Protokół z dn.16.10.2004 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16 .10. 2004 r. Porządek obrad: 1.Rozliczenie inwestycji oddanych do użytku w 2004...

Protokół nr 12/2004

ze wspólnego posiedzenia Komisjin odbytego w dniu 14.04.2004 roku. Protokół Nr 12/2004 ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 14 kwietnia...

Protokół z dn.25 i 25 .02.2004

Protokół ze wspólnego posiedzenie Komisji ds. Rolnictwa ,Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finasów, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rewizyjnej odbytego w dniach 25 i 26 lutego 2004 r. Porządek obrad: 1.Omówienie projektu budżetu na...

Protokół z dn. 25 i 26 .02.2004r

Protokół ze wspólnego posiedzenie Komisji ds. Rolnictwa ,Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finasów, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rewizyjnej odbytego w dniach 25 i 26 lutego 2004 r. Porządek obrad: 1.Omówienie projektu budżetu na...

Protokół z dn.16.08.2004r

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16 sierpnia 2004 roku. Porządek obrad: 1. Zwiedzanie oczyszczalni ścieków i szkół....

Protokół z dn.15.06.2004r

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów oraz Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 15 czerwca 2004 roku. Porządek obrad: 1.Omówienie zmian do budżetu związanych z budową...