Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy (2006)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół z dn. 10,11.04.2006r

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 10.04.2006r. Porządek obrad : 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie...

Protokół z dn. 10, 11.04.2006r

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 10.04.2006r. Porządek obrad : 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie...

Protokół z dn. 28.03.2006r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów odbytego w dniu 28.03.2006r. Tematem posiedzenia było zapoznanie się ze skargą skierowaną przez Panią art.5 ust. 2 – „ ze względu na dobro osoby fizycznej” do Premiera RP o pomoc w rozwiązaniu problemu mieszkaniowego. Posiedzenie rozpoczął...

Protokół z dn. 20.02.2006r

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 20.02.2006r. Porządek obrad : 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie...

Protokół z dn. 20.02.2006r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 20.02.2006r. Porządek obrad : 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie...

Protokół z dn. 20.02.2006r

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 20.02.2006r. Porządek obrad : 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie...

Protokół z dn. 20.02.2006r

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 20.02.2006r. Porządek obrad : 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie...

Protokół z dn. 14,16.12.2005 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 14 grudnia 2005 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie...

Protokół z dn. 14,16.12.2005r

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 14 grudnia 2005 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie...

Protokół z dn. 15.11.2005r

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 15.11.2005r. Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 950. Porządek obrad: 1.Informacje odnośnie historii budowy drogi na ul. Granicznej. 2.Wyjaśnienia pracownika Urzędu Gminy w Zakrzewie Pana J. Bąka w sprawie: -drogi na ulicy Granicznej -żużla z drogi gminnej w Sinkach. 3.Dowóz dzieci...