Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy (2007)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół z dn. 19.07.2007r

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Przestrzegania Prawa Porządku Publicznego i Samorządów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 19.07.2007r Porządek obrad: 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 3. Omówienie...

Protokól z dn. 19.06.2007

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 19 czerwca 2007 roku. Porządek obrad: 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie...

Protokół z dn. 26.03.2007

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 26 marca 2007 roku. Porządek obrad: 1.Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie...

Protokół z dn.26.03.2007

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 26 marca 2007 roku. Porządek obrad: 1.Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie...

Protokół z dn. 26.03.2007

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 26 marca 2007 roku. Porządek obrad: 1.Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie...

Protokół z dn.26.03.2007

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 26 marca 2007 roku. Porządek obrad: 1.Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie...

Protokół z dn. 21.02.2007r

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 21 lutego 2007 roku. Porządek posiedzenia: 1.Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2.Przyjecie...

Protokoły z dn. 12.01.2007r

Protokół z posiedzenia wyjazdowego Komisji ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych w dniu 12 stycznia 2007r. -Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie Porządek posiedzenia: 1.Potrzeby w zakresie remontów. 2.Problemy wychowawcze. 3.Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych. Ad.1. Dyrektor PSP w Sędzinie...

Protokół z dn. 21.02.2007r

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 21 lutego 2007 roku. Porządek posiedzenia: 1.Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2.Przyjecie...

Protokół z dn.21.02.2007r

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 21 lutego 2007 roku. Porządek posiedzenia: 1.Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2.Przyjecie...