Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół z dn.24.11.2004 r

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 24.11.2004 r. Porządek obrad: 1.Omówienie i zaopiniowanie stawek podatkowych na 2005...

Protokół 14.03.2005

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 14.03.2005 r. Porządek obrad: 1.Omówienie zmian do budżetu na 2005 rok 2.Omówienie...

Protokoły z dn. 01.07.2003,19.08.2003,21.08.2003,21.11.2003

Protokół Nr 15/2003 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 01.07.2003r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10 00.Przewodnicząca odczytała proponowany porządek obrad. 1.Odczytanie protokołów : z posiedzenia komisji w sprawie : - rozpatrywania wniosków mieszkańców - wspólnego posiedzenia komisji odnośnie zmian budżetowych. 2.Głosowanie...

Protokół z dn. 14i15. 12.2004

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 14.12.2004 r. Porządek obrad: 1.Omówienie projektu budżetu na 2005 rok. 2.Omówienie...

Protokół 11.09.2003

Protokół Nr 13/2003 z posiedzenia wyjazdowego Komisji ds. Wychowania, Oświaty, Ku1tury, Sportu i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 11 września 2003 r Porządek posiedzenia: 1.Sprawdzenie przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego, a) Wykonanie budżetu. b) Wykonanie remontów i wstępne potrzeby w zakresie remontu na rok 2004. c)...

Protokół 11.09.2003

Protokół z posiedzenia wyjazdowego Komisji ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 11 września 2003 r. Porządek posiedzenia: 1 .Sprawdzenie przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego; a. Wykonanie budżetu. b. Wykonanie remontów i wstępne potrzeby w zakresie remontów na rok 2004. c. Problemy...

Protokół-15.06.2004

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów oraz Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 15 czerwca 2004 roku. Porządek obrad: 1.Omówienie zmian do budżetu związanych z...

Protokół - 24.11.2004

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 24.11.2004 r. Porządek obrad: 1.Omówienie i zaopiniowanie stawek podatkowych na...

Protokół 19, 21.08.2003

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych oraz ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów odbytego w dniu 19 sierpnia 2003r, dokończonego 21.08.2003r. Porządek obrad: 1.Omówienie...

Protokół 11.09.20032003

Protokół z posiedzenia wyjazdowego Komisji ds. Wychowania, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 11 września 2003 r. Porządek posiedzenia: 1. Sprawdzenie przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego; a) Wykonanie budżetu. b) Wykonanie remontów i wstępne potrzeby w zakresie remontów na rok 2004. c) Problemy...