Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół z dn.14.04.2004

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 14 kwietnia 2004 roku. Porządek obrad: 1.Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu...

Protokół 18.04.2005r

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 18.04.2005 r. Porządek obrad: 1.Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2.Omówienie sprawozdania...

Protokół z dn.14.04.2004r

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 14 kwietnia 2004 roku. Porządek obrad: 1.Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu...

Protokół z dn. 18.04.2005 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 18.04.2005 r. Porządek obrad: 1.Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2.Omówienie sprawozdania...

Protokół z dn.14.03.2005

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 14.03.2005 r. Porządek obrad: 1.Omówienie zmian do budżetu na 2005 rok 2.Omówienie...

Protokół z dn.14,15.12.2004r

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 14.12.2004 r. Porządek obrad: 1.Omówienie projektu budżetu na 2005 rok. 2.Omówienie...

Protokół z dn.24.11.2004 r

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 24.11.2004 r. Porządek obrad: 1.Omówienie i zaopiniowanie stawek podatkowych na 2005...

Protokół 14.03.2005

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 14.03.2005 r. Porządek obrad: 1.Omówienie zmian do budżetu na 2005 rok 2.Omówienie...

Protokoły z dn. 01.07.2003,19.08.2003,21.08.2003,21.11.2003

Protokół Nr 15/2003 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 01.07.2003r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10 00.Przewodnicząca odczytała proponowany porządek obrad. 1.Odczytanie protokołów : z posiedzenia komisji w sprawie : - rozpatrywania wniosków mieszkańców - wspólnego posiedzenia komisji odnośnie zmian budżetowych. 2.Głosowanie...

Protokół z dn. 14i15. 12.2004

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 14.12.2004 r. Porządek obrad: 1.Omówienie projektu budżetu na 2005 rok. 2.Omówienie...