Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy (2006)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół z dn.14,16.12.2005 r

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 14 grudnia 2005 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie...

Protokół z dn. 14,16.12.2005r

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 14 grudnia 2005 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie...

Protokół z dn. 25.11.2005r

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 25 listopada 2005 r. Porządek posiedzenia : 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie...

Protokół z dn. 10.08.2005r

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 10 sierpnia 2005 r. Porządek posiedzenia : 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2. Omówienie...

Protokół z dn. 25.11.2005r

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 25 listopada 2005 r. Porządek posiedzenia : 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie...

Protokół z dn. 10.08.2005r

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 10 sierpnia 2005 r. Porządek posiedzenia : 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2. Omówienie...

Protokół z dn.4.11.2005r

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 4 listopada 2005 r. Porządek posiedzenia : 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie...

Protokół z dn. 10.08.2005r

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 10 sierpnia 2005 r. Porządek posiedzenia : 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2. Omówienie...

Protokół z dn. 4.11.2005r

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 4 listopada 2005 r. Porządek posiedzenia : 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie...

Protokól z dn. 10.08.2005r

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 10 sierpnia 2005 r. Porządek posiedzenia : 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2. Omówienie...