Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół 11.09.2003

Protokół Nr 13/2003 z posiedzenia wyjazdowego Komisji ds. Wychowania, Oświaty, Ku1tury, Sportu i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 11 września 2003 r Porządek posiedzenia: 1.Sprawdzenie przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego, a) Wykonanie budżetu. b) Wykonanie remontów i wstępne potrzeby w zakresie remontu na rok 2004. c)...

Protokół 11.09.2003

Protokół z posiedzenia wyjazdowego Komisji ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 11 września 2003 r. Porządek posiedzenia: 1 .Sprawdzenie przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego; a. Wykonanie budżetu. b. Wykonanie remontów i wstępne potrzeby w zakresie remontów na rok 2004. c. Problemy...

Protokół-15.06.2004

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów oraz Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 15 czerwca 2004 roku. Porządek obrad: 1.Omówienie zmian do budżetu związanych z...

Protokół - 24.11.2004

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 24.11.2004 r. Porządek obrad: 1.Omówienie i zaopiniowanie stawek podatkowych na...

Protokół 19, 21.08.2003

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych oraz ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów odbytego w dniu 19 sierpnia 2003r, dokończonego 21.08.2003r. Porządek obrad: 1.Omówienie...

Protokół 11.09.20032003

Protokół z posiedzenia wyjazdowego Komisji ds. Wychowania, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 11 września 2003 r. Porządek posiedzenia: 1. Sprawdzenie przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego; a) Wykonanie budżetu. b) Wykonanie remontów i wstępne potrzeby w zakresie remontów na rok 2004. c) Problemy...

Protokół 21.11.20032003

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów , Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 21.11.2003r. Porządek obrad: 1.Otwarcie. 2.Stwierdzenie quorum. 3.Opiniowanie projektu...

Protokół 11.09.2003

Protokół Nr 12/2003 z posiedzenia wyjazdowego Komisji ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 11 września 2003 r. Porządek posiedzenia: 1. Dzia1a1nośÄ� GOK. 2.Wykonanie remontów i wstępne potrzeby w zakresie remontów na rok 2004. 3.Wnioski. Dom Kultury i Biblioteka w Zakrzewie: Ad. 1....

Protokół-25 i 26 .02.2004

Protokół ze wspólnego posiedzenie Komisji ds. Rolnictwa ,Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finasów, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rewizyjnej odbytego w dniach 25 i 26 lutego 2004 r. Porządek obrad: 1.Omówienie projektu budżetu na...

Protokół-16.08.2004

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16 sierpnia 2004 roku. Porządek obrad: 1. Zwiedzanie oczyszczalni ścieków i szkół. 2....