Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół- 14.04.2004

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 14 kwietnia 2004 roku. Porządek obrad: 1.Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu...

Protokół - 16.10.2004

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16 .10. 2004 r. Porządek obrad: 1.Rozliczenie inwestycji oddanych do użytku w 2004...

Protokół - 11.10.2004

z posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów odbytego w dniu 11.10.2004r . Protokół z posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów odbytego w dniu 11.10.2004r . Porządek obrad: 1. Ustalenie stawek podatku na 2005 rok. 2. Założenia zadań inwestycyjnych na lata 2005-2006. 3. Remonty...

Protokół Nr 13/2004

ze wspólnego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 15.06.2004 r Protokół Nr 13/2004 ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów oraz Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 15 czerwca 2004...

Protokół - 16.10.2004

ze wspólnego posiedzenia Komisji ds.Rolnictwa,Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządóww, ds Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16.10.2004r. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i...

Protokół Nr 14/2004

ze wspólnego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 16.08.2004roku. Protokół Nr 14/2004 ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16 sierpnia...

Protokół -24.11.2004

ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 24.11.2004 r. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi...