Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy

Protokół - 16.10.2004

ze wspólnego posiedzenia Komisji ds.Rolnictwa,Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządóww, ds Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16.10.2004r.
Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi
i Finansów, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,
ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16 .10. 2004 r.

Porządek obrad:
1.Rozliczenie inwestycji oddanych do użytku w 2004 roku.
2.Podjęcie decyzji w sprawie należności za piasek (darowizny od rolników).
3.Uroczysty odbiór oczyszczalni ścieków i drogi.

Ad. 1.
Wójt wspólnie z Panią Skarbnik przedstawili i omówili :
-zestawienie wydatków związanych z budową oczyszczalni ścieków w Zakrzewie, inwestycji realizowanej od 1999r ,
-zestawienie wydatków związanych z budową drogi na ul. Wiejskiej realizowanej od 2002r. ( zał. Nr 1).

Ad.2.
Na Sesji w marcu br. został zgłoszony wniosek w sprawie rachunku – niesłusznej zapłaty za piasek wykorzystany na ulicy Osiedlowej, otrzymany od rolników w formie darowizny – rachunek wystawiła Firma Ekolog-1 z Piły.
Należność za piasek wynosiła ~ 4 tys. zł.
Korespondencje dot. odzyskania należności prowadzono z Firmą RemWil , która przejęła prace po Firmie Ekolog.
Firma RemWil zaproponowała w ramach tej należności zakup i przekazanie sprzętu ochrony osobistej dla pracowników na oczyszczalni ścieków w Zakrzewie. Sprzęt ten jest niezbędny w oczyszczalni ścieków, a służy do wysysania gazu podczas wchodzenia do przepompowni.
Sprzęt taki kosztuje ponad 5 tys. złoty.
Członkowie Komisji wyrazili zgodę na takie rozwiązanie.

Ad.3.
Na uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków i drogi gminnej przybyli oprócz radnych i sołtysów zaproszeni goście z Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, ze Starostwa, z firm związanych z budową tych obiektów oraz wójtowie z sąsiednich gmin.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:

U. Skrzypińska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jan Bąk
Ilość wyświetleń: 493
12 marca 2008 23:05 (Jan Bąk) - Utworzenie dokumentu