Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy

Protokół 11.09.2003

Protokół Nr 12/2003
z posiedzenia wyjazdowego Komisji ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 11 września 2003 r.


Porządek posiedzenia:
1. Dzia1a1nośÄ� GOK.
2.Wykonanie remontów i wstępne potrzeby w zakresie remontów na rok 2004.
3.Wnioski.

Dom Kultury i Biblioteka w Zakrzewie:

Ad. 1. Do m-ca czerwca 2003 r. zorganizowano:
- XI Finał Wielkiej Orkiestry Swiątecznej Pomocy,
- Przeprowadzono cotygodniowe zajęcia umuzykalniające,
- audycję z cyklu ,,poznajemy instrumenty muzyczne",
- imprezy z okazji Dnia Matki - impreza otwarta w GOK oraz w DPS,
- imprezy z okazji Dnia Dziecka.
Na okres od września do grudnia 2003 zaplanowano:
- kontynuowanie zajęÄ� umuzykalniających,
- imprezę z okazji zakończenia lata,
- konkurs plastyczny,
- turniej tenisa stołowego i turniej gry w piłkarzyki,
- audycję muzyczną,
- imprezę andrzejkową
- jasełkę i koncert kolęd.

Ad. 2. Zaadoptowano pomieszczenie na świet1icę wiejską. Potrzeby w zakresie remontów:
- wymiana okien w bibliotece i na sali konferencyjnej. Temperatura w okresie zimowym wynosi 100C, przez lufciki leci woda,
- naprawa instalacji elektrycznej na dużej sali ( większośÄ� gniazdek jest nieczynna).

Ad. 3.Kierownik biblioteki wnioskuje o zakup kserokopiarki dla potrzeb czytelników.
Zgłoszony został wniosek o założenie telefonu w Filii biblioteki w Siniarzewie.

Protokołowała:
U.Skrzypińska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jan Bąk
Ilość wyświetleń: 480
12 marca 2008 23:05 (Jan Bąk) - Utworzenie dokumentu