Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy

Protokół z dn. 16.10.2004 r.

Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16 .10. 2004 r.
Porządek obrad:
1.Rozliczenie inwestycji oddanych do użytku w 2004 roku.
2.Podjęcie decyzji w sprawie należności za piasek (darowizny od rolników). 3.Uroczysty odbiór oczyszczalni ścieków i drogi.
Ad. 1.
Wójt wspólnie z Panią Skarbnik przedstawili i omówili : -zestawienie wydatków związanych z budową oczyszczalni ścieków w Zakrzewie, inwestycji realizowanej od 1999r , -zestawienie wydatków związanych z budową drogi na ul. Wiejskiej realizowanej od 2002r. ( zał. Nr 1).
Ad.2.
Na Sesji w marcu br. został zgłoszony wniosek w sprawie rachunku – niesłusznej zapłaty za piasek wykorzystany na ulicy Osiedlowej, otrzymany od rolników w formie darowizny – rachunek wystawiła Firma Ekolog-1 z Piły. Należność za piasek wynosiła ~ 4 tys. zł. Korespondencje dot. odzyskania należności prowadzono z Firmą RemWil , która przejęła prace po Firmie Ekolog. Firma RemWil zaproponowała w ramach tej należności zakup i przekazanie sprzętu ochrony osobistej dla pracowników na oczyszczalni ścieków w Zakrzewie. Sprzęt ten jest niezbędny w oczyszczalni ścieków, a służy do wysysania gazu podczas wchodzenia do przepompowni. Sprzęt taki kosztuje ponad 5 tys. złoty. Członkowie Komisji wyrazili zgodę na takie rozwiązanie.
Ad.3.
Na uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków i drogi gminnej przybyli oprócz radnych i sołtysów zaproszeni goście z Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, ze Starostwa, z firm związanych z budową tych obiektów oraz wójtowie z sąsiednich gmin. Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
U. Skrzypińska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jan Bąk
Ilość wyświetleń: 662
12 marca 2008 23:05 (Jan Bąk) - Utworzenie dokumentu