Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy

Protokół z dn. 16.03.2006r

P R O T O K Ó Ł
z kontroli przeprowadzonej w referacie finansowym w dniu 16 marca 2006 roku
Kontrolę rozpoczęto o godz. 9 00.

Tematem kontroli było sprawdzenie faktur za dostawę żużla i kruszywa wapiennego (kamienia) w roku 2005.

1)Faktura nr 66/05 z dnia 20.04.05 na kwotę 3473,82 zł
Zapłacono przelewem dnia 26.04.05r .
Podpis i zatwierdzenie przez : Wójta Gminy, J. Bąka i Skarbnika.
Sprawdzona pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Dołączono WZ i rejestr dostaw.

2) Faktura VAT nr 000051 z dnia 21.04.05r. na kwotę 366 zł na dostawę żużla. Zapłacono 28.04.05r przelewem.
Podpisana i zatwierdzona. Sprawdzona pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym. Dołączono rejestr dostaw.

3) Faktura VAT nr 74/05 z dnia 27.04.05 na kwotę 5184,10 zł. Zapłacono przelewem w dniu 06.05.05r. Sprawdzona pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym. Dołączono rejestr dostaw.

4) Faktura VAT nr 34/05 z dnia 20.04.05 na kwotę 671 zł. Zapłacono w dniu 06.05.05. Sprawdzono pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym. Podpisana i sprawdzona.

5) Faktura VAT 139/05 z dnia 20.06.05r na kwotę 8295,23 zł. Zapłacona 28.06.05 r.
Sprawdzono pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym.
Sprawdzona i podpisana. Dołączono rejestry dostaw.

6) Faktura VAT 112/05 z dnia 06.06.05 na kwotę 5324,75 zł. Zapłacona 21.06.05. Sprawdzona pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym. Sprawdzona i podpisana.. Dołączono rejestry dostaw.

7) Faktura VAT nr 88/05 z dnia 09.05.05 na kwotę 4685,12 zł. Zapłacona dniała 09.05.05. Sprawdzona pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym. Podpisana. Dołączono rejestry dostaw.

8) Faktura VAT nr 113/05 z dnia 06.06.05 na kwotę 4127,96 zł. Zapłacona przelewem 21.06.05. Sprawdzona pod względem formalnym, merytorycznym
i rachunkowym. Dołączono rejestry dostaw.

9) Faktura VAT nr 138/05 z dnia 20.06.05 na kwotę 575,84 zł. Zapłacono przelewem dnia 28.06.05. Sprawdzono pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym. Dołączono rejestry dostaw.

10) Faktura VAT nr 228/05 z dnia 29/08/05 na kwotę 5066,89 zł.
Zapłacono przelewem dnia 05.09.05 r. Sprawdzono pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym. Dołączono rejestry dostaw.

11) Faktura VAT nr 243/05 z dnia 12.09.05 r na kwotę 12223,49 zł. Zapłacono przelewem dnia 20.09.05. Sprawdzono pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym. Dołączono rejestry dostaw.

12) Faktura VAT nr 206/05 z dnia 19.09.05 na kwotę 4081,12 zł .
Zapłacono przelewem dnia 28.09.05r. Dołączono rejestry dostaw. Sprawdzono pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym.

13) Faktura VAT nr 207/05 z dnia 16.08.05 na kwotę 2588,70 zł.
Zapłacono przelewem dnia 30.12.05r . Sprawdzono pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym. Dołączono rejestry dostaw.

14) Faktura VAT nr 39/05 z dnia 29.12.05r na kwotę 1200,00 zł.
Zapłacono przelewem dnia 30.12.05r. Sprawdzono pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym.

15) Faktura VAT nr 67/05 z dnia 20.04.05 na kwotę 596,40 zł.
Zapłacono przelewem dnia 26.04.05r. Sprawdzono pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym. Dołączono rejestry dostaw.

16) Faktura VAT NT 257/05 z dnia 26.09.05r na kwotę 2401,60zł.
Zapłacono przelewem dnia 04.10.05r.
Sprawdzono pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym..
Dołączono rejestry dostaw.

17) Faktura VAT nr 258/05 z dnia 26.09.05 na kwotę 3499,61 zł.
Zapłacono przelewem dnia 04.10.05 r. Sprawdzono pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym. Dołączono rejestry dostaw.

Żużla ogółem zakupiono 613,5 t , za kwotę 14019,92 zł
Kruszywo ogółem 1503 t , za kwotę 50341,74 zł.

Faktura VAT nr 67/05 z dnia 20.04.05r na kwotę 596,40zł
26,1t żużla : 22,85zł/t z VAT i transportem.

Faktura VAT nr 74/05 z dnia 27.04.05 na kwotę 5184,10 zł
154,8 t żużla – 33,49 zł/t z VAT i transportem.

14019,92 zł – 366,-zł – 671,- zł = 12982,92 : 585,6 = 22,95 zł/tWNIOSKI:
Wszystkie kontrolowane rachunki są posegregowane, znajdują się w teczkach, poukładane chronologicznie, zaopatrzone w numerację księgową, posiadają adnotację , że zostały sprawdzone pod względem formalnym, merytorycznym
i rachunkowym, posiadają wszystkie podpisy.


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jan Bąk
Ilość wyświetleń: 1357
12 marca 2008 23:05 (Jan Bąk) - Utworzenie dokumentu