Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy

Protokół z dn. 22.03.2006r

Kontrola przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną w dziale księgowość
w dniu 22 marca 2006 r.
Komisja rozpoczęła kontrolę o godz. 9 30.

Tematem kontroli było zużycie energii elektrycznej w latach 2004 i 2005
1) w szkołach, UG, bibliotece
2) oświetlenia ulicznego

1) PSP Sędzin PSP Siniarzewo PSP Zakrzewo Gimnazjum

2004r 6.4534,- 4.505,- 5.017,- 13.932,-
2005r 7.740,- 5.586,- 4.888,- 15.740,-

UG Biblioteka GOK Ośw. Uliczne
2004r 6.529,- 2.518,- 3.753,- 91.983,-
2005r 7.527,- 2.931,- 4.881,- 85.514,-


2004 2005 %
PSP Sędzin 6.453,- 7.740,-zł 119,94%
PSP Siniarzewo 4.505,- 5.586,-zł 124%
PSP Zakrzewo 5.017,-zł 4.888,-zł 97,43%
PG Zakrzewo 12.832,-zł 14.563,-zł 113,49%
Koszt energii w PSP Zakrzewo w 2005 r - 8.146,04zł w tym kuchnia – 40%
- 3.258,42zł
--------------------
4.887,62zł


Oczyszczalnia ścieków:
2004r - 1.209,-
2005r - 30.225,-

Koszty oświetlenia ulicznego w 2005 r wyniosły 85.514 zł. Natomiast w roku 2004 113.710 przy czym w 2004 r zapłacono 91.983 zł, a grudniowy rachunek w styczniu 2005r i była to kwota 21.727 zł.

Urząd Gminy:
XII 2004 - 1.231,57zł VAT 112000353736
II 2005 - 1.165,85zł VAT 112000383220
IV 2005 - 1.191,09zł VAT 113000420068
VI 2005 - 928,14zł VAT 112000465978
VIII 2005 - 773,25zł VAT 115000488179
X 2005 - 894,96 zł VAT 111000571347
XII 2005 - 1.083.58zł VAT 111000603380
-----------------------
7.268,44 zł

2) Oświetlenie uliczne.
XII 2004 r 5.638,12 zł VAT 112000353736
II 2005 r 5.242,73 zł VAT 113000371832
IV 2005 r 3.541,36 zł VAT 112000383220
VI 2005 r 522,99 zł VAT 111000496508
VII 2005 r 4.211,31 zł VAT 115000475874
X 2005 r 1.911,91 zł VAT 114000532140
XII 2005 r 3.882,54 zł VAT 115000545827
II 2005 r 950,91 zł VAT 113000381922
II 2005 r 2.508,38 zł VAT 115000374384
IV 2005 r 783,65 zł VAT 113000409922
IV 2005 r 3.361,41 zł VAT 113000420068
IV 2005 r 1.878,68 zł VAT 111000453446
IV 2005 r 9.509,41 zł VAT 113000417731
VI 2005 r 402,02 zł VAT 114000457175
VI 2005 r 4.390,43 zł VAT 112000465978
VIII 2005r 377,74 zł VAT 113000485075
VIII 2005r 5.483,32 zł VAT 111000533010
VIII 2005r 283,03 zł VAT 111000534841
VIII 2005r 1.865,44 zł VAT 115000488179
VIII 2005r 1.306,39 zł VAT 114000500841
X 2005r 2.375,25 zł VAT 115000512729
X 2005r 1.837,51 zł VAT 111000568108
X 2005r 2.042,58 zł VAT 117000002445
X 2005r 3.402,72 zł VAT 111000571347
X 2005r 753,43 zł VAT 113000531125
XII 2005r 813,36 zł VAT 116000024351
XII 2005r 7.572,14 zł VAT 117000030175
XII 2005r 1.356,56 zł VAT 113000556897
XII 2005r 3.480,20 zł VAT 111000603380
-------------------------------
81.685,52 zł
II 2005r 1.942,67 zł VAT 113000373681
II 2005r 616,41 zł VAT 113000376382
II 2005r 1.236,46 zł VAT 112000386176
Przeksięgowano do pozycji 445/1 – zdjęto z energii na przepompowni ścieków, a doksięgowano na oświetlenie uliczne.
Kwota 33,21 zł
Uwagi i wnioski :
Dokumenty i rachunki znajdują się w segregatorach, poukładane w kolejności chronologicznej.
Rachunki zatwierdzone i podpisane przez upoważnione osoby.
Wielkości zgodne z informacjami zawartymi w realizacji budżetu za rok 2005.
Kontrolę zakończono o godz.. 13 30.


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jan Bąk
Ilość wyświetleń: 916
12 marca 2008 23:05 (Jan Bąk) - Utworzenie dokumentu