Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do wypełnienia ankiet dot. zapotrzebowania użytkowników na usługę: telefonii stacjonarnej, Internetu szerokopasmowego oraz na hotspoty z dostępem do Internetu w miejscach publicznych świadczone przez gminy/powiaty/województwa

Pomimo dynamicznie rozwijającego się rynku telekomunikacyjnego istnieją obszary Polski, gdzie popyt na te usługi jest w dalszym ciągu niezaspokojony. Dlatego też Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zwraca sie z prośbą o podjęcie współpracy w celu zidentyfikowania ich zapotrzebowania. Ankiety dot. zapotrzebowania użytkowników...