Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zakrzewo
http://bip.zakrzewo.com.pl

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAKRZEWO o wszczęciu postępowania dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej POLKOMTEL S.A. nr BT-42616 Ujma Duża, gmina Zakrzewo”

Załączniki:

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAKRZEWO o wszczęciu postępowania dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej POLKOMTEL S.A. nr BT-42616 Ujma Duża, gmina Zakrzewo” [25 KB]