Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zakrzewo
http://bip.zakrzewo.com.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. DOSTAWA 45 300 LITRÓW LEKKIEGO OLEJU OPAŁOWEGO.

Załączniki:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. [44 KB]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [113.5 KB]
Załącznik nr 1 [46.5 KB]
Załącznik nr 2 [27.5 KB]
Załącznik nr 3 [112.5 KB]
Załącznik nr 4 [27 KB]