Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zakrzewo
http://bip.zakrzewo.com.pl

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służące do wytwarzania energii elektrycznej (instalacje fotowoltaiczne) dla potrzeb obiektów komunalnych na terenie Gminy Zakrzewo",

Załączniki:

Zaproszenie [1.1 MB]
Formularz oferty [43 KB]
Wzór umowy [468.04 KB]