Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zakrzewo
http://bip.zakrzewo.com.pl

Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej nr 160619C Bachorza - Narkowo, od km 1+050 do km 1+923,19 i remontem nawierzchni drogi gminnej nr 160601C Chlewiska – Seroczki, od km 0+000 do km 0+900

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu [36.56 KB]
SIWZ+załączniki - część1 [3.3 MB]
SIWZ+załączniki - część2 zał.9 [248.14 KB]
SIWZ+załączniki - część2a zał. 9 [17.15 MB]
SIWZ+załączniki - część2aa zał. 9 [14.79 MB]
SIWZ+załączniki - część2aaa zał. 9 [13.15 MB]
SIWZ+załączniki — część3 zał. 10 [17.55 MB]
SIWZ+załączniki — część3a zał.10 [7.08 MB]
Informacja art.86 ust. 5 [747.97 KB]
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania część 1 [364.1 KB]
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania część 2 [364.56 KB]
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 3 [315.83 KB]