Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zakrzewo
http://bip.zakrzewo.com.pl

Zaproszenie do składania ofert na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zakrzewo w 2018 roku

Załączniki:

Zaproszenie [1.28 MB]
Formularz oferty [566.42 KB]
Wzór umowy [2.4 MB]
Protokół odbioru [209.4 KB]
Informacja dotycząca złożonych ofert [264.09 KB]