Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zakrzewo
http://bip.zakrzewo.com.pl

Zakup fabrycznie nowego lekkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu [32.5 KB]
SIWZ + załączniki [619.16 KB]
Informacja art.86.ust. 5 [319.14 KB]
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [320.99 KB]