Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zakrzewo
http://bip.zakrzewo.com.pl

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w budynku Zespołu Szkół w Zakrzewie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzewie przy ulicy Osiedlowej 25 w roku 2019

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu. [33.1 KB]
SIWS+załączniki [652.02 KB]
Informacja art.86 ust.5 [902.73 KB]
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. I [392.66 KB]
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. II [382.85 KB]
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. III [393.24 KB]