Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zakrzewo
http://bip.zakrzewo.com.pl

Wykonanie robót budowlnaych związanych z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w miejscowości Zakrzewo.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe [2.69 MB]
Zał nr 1 do zapytania - Form. oferty [215 KB]
Zał. Nr 2 do zapytania - projekt umowy [125.47 KB]
Zał. Nr 3 do zapytania kosztorys ofertowy [1.62 MB]
Zał. Nr 4 do zapytania - projket budowlany część I [608.67 KB]
Zał. Nr 4 do zapytania - projekt budowlany część II [2.57 MB]
Protokół postępowania - unieważnienie postępowania. [696.37 KB]