Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zakrzewo
http://bip.zakrzewo.com.pl

Wykonanie robót budowlnaych związanych z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w miejscowości Zakrzewo.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe [2.76 MB]
Załącznik nr 1- formularz ofertowy. [215 KB]
Zal nr 2 do zapytania oświadczenie powiązania [321.3 KB]
Zał. Nr 3 do zapytania - projekt umowy [3.7 MB]
Zał. Nr 4 do zapytania kosztorys ofertowy [1.62 MB]
Zał. Nr 5 do zapytania - projket budowlany część I [608.67 KB]
Zał. Nr 5 do zapytania - projekt budowlany część II [2.57 MB]
Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro [959.74 KB]