Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zakrzewo
http://bip.zakrzewo.com.pl

Zarządzenie Nr 27/2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Zakrzewo przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Załączniki:

Nr 27/2019 [501.98 KB]