Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zakrzewo
http://bip.zakrzewo.com.pl

Zarządzenie Nr 28/2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Zakrzewo przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Załączniki:

Nr 28/2019 [436.55 KB]