Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zakrzewo
http://bip.zakrzewo.com.pl

Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej nr 160619C Bachorza - Narkowo, od km 1+050 do km 1+923,19.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu [6 MB]
SIWZ + załączniki [11.03 MB]
Zał. nr 8 do SIWZ [2.36 MB]
zał. nr 9 str.1-40 [18.8 MB]
zał. nr 9 str.41-80 [16.47 MB]
zał. nr 9 str.81-112 [14.47 MB]
zał. nr 10.1. [6.69 MB]
zał. nr 10 [13.2 MB]
Informacja art.86 ust.5 [796.04 KB]
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz.1 [502.96 KB]
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz.2 [500.05 KB]