Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zakrzewo
http://bip.zakrzewo.com.pl

Zarządznie Nr 54/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, ogłoszenia przetargu i nadania regulaminu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Zakrzewo.

Załączniki:

Nr 54/2019 [1.85 MB]